PostTrick.com

Ideas to Live a Better Life! แหล่งรวมความคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อเมืองไทยไร้มลพิษ

เรื่อง กล้วย กล้วย

โดย บัวปริ่ม

กล้วยเป็นพืชที่มีความผูกพันกับการดำเนินชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เราใช้เกือบทุกส่วนของพืชชนิดนี้ในการทำประโยชน์ตั้งแต่ก้านกล้วยที่เด็กมักจะเอาไปทำ ม้าก้านกล้วย ปืนไว หรือหั่นเป็นแว่นจุ่มสีแล้วแปะในกระดาษเสริมสร้างจินตนาการ ผลกล้วยมีสารอาหารที่มีประโยชน์มากมาย ในวิทยาศาสตร์การกีฬา กล้วย ถือเป็นอาหารเสริมที่ให้พลังงานสูง เหมาะสำหรับรับประทานระหว่างเกมการแข่งขันที่ต้องอาศัยความทรหดเช่น เทนนิส จักรยาน บาสเกตบอล ฯลฯ ใบตองใช้ห่ออาหาร ใช้ทำกระทง ปลีกล้วยใช้สำหรับประกอบอาหารประเภทแกงได้เลิศรส สำหรับหยวกกล้วยสามารถนำมาเป็นอาหารได้ไม่ว่าจะปรุงสุกหรือกินสดเป็นเครื่องเคียงน้ำพริก หรือแม้กระทั่งใช้เป็นอาหารสัตว์โดยการใช้สับละเอียดใช้เลี้ยงหมู เป็ด ไก่ เป็นต้น

งานวิจัยที่นำเสนอนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเปลือกกล้วย… เปลือกกล้วยจะไม่ใช้เป็นมุกตลกในรายการโชว์อีกต่อไป การวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่าเปลือกกล้วยสามารถดึงเอาสารโลหะหนัก (Heavy Metal Contamination) ที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำออกมาได้

สารโลหะหนักที่พบในแหล่งน้ำ เช่น ตะกั่ว(Lead) ทองแดง (Copper) มักจะปนเปื้อนมากับสายน้ำหลายๆ แหล่งกิจกรรมไม่ว่าจะเป็น เกษตรกรรม และน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสารโลหะหนักที่ปนเปื้อนมากับแหล่งน้ำนี้จะทำให้ดินเสีย และมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ และสัตว์ในหลายๆ ชนิด อย่างเช่นสารตะกั่ว ซึ่งเรารู้จักกันดีว่าหากได้รับในปริมาณมากจะส่งผลเสียต่อระบบการทำงานของสมองโดยเฉพาะสมองส่วนที่เกี่ยวกับระบบสั่งการควบคุมบังคับร่างกาย (Nervous System)

โดยทั่วไป วิศวกรรมด้านการจัดการคุณภาพน้ำจะใช้ ซิลิกา (Silica) เซลลูโลส (Cellulose) และ อลูมินัมออกไซด์ (Aluminum Oxide) ในการแยกสารโลหะหนักออกจากน้ำ ซึ่งวิธีการบำบัดน้ำโดยกระบวนการนี้ต้องใช้ต้นทุนสูง และมีโอกาสที่จะมีสารพิษอื่นๆ ตกค้างในระบบบำบัดจากกระบวนการใช้สารเคมีข้างต้น  (สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www. Nationalgeographic.com “Predicting the World’s Next Water Pollution Disaster.”)

เปลือกกล้วยจึงเป็นทางออกที่ปลอดภัยที่ไม่เพิ่มสารเคมีลงในแหล่งน้ำ “..เปลือกกล้วยมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดhttp://www.posttrick.com/?p=626เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอื่นๆ ในการดึงสารโลหะหนักออกจากน้ำ.. ” กล่าวโดย Gustavo Castro นักวิจัยจากสถาบันชีววิทยา เมืองบาตูคาตู ประเทศบราซิล ซึ่งทำการค้นคว้าและวิจัยโดยการใช้เปลือกผลไม้หลายชนิดในการบำบัดน้ำที่มีสารโลหะหนักปนเปื้อน

จากการศึกษาของ Castro และทีมงาน โดยการใช้เปลือกผลไม้ตากแห้ง ใส่ลงหลอดทดลองที่มีน้ำที่มีสารโลหะหนักปนเปื้อน และคณะทีมวิจัยยังสร้างตัวกรองที่ทำจากเปลือกผลไม้หลายชนิด และทำการทดลองโดยการอัดน้ำให้ผ่านตัวกรองที่เตรียมไว้เพื่อทดสอบผล

“สารโลหะหนักได้ถูกดูดซับออกจากน้ำและยังคงเกาะติดอยู่กับเปลือกกล้วย” จากระเบียบวิธีการวิจัยข้างต้น Castro ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ศักยภาพในการยึดเหนี่ยวสารโลหะหนักของเปลือกกล้วยมีประสิทธิภาพดีกว่าวัสดุอื่นๆ

การทดลองก่อนหน้านี้ยังพบว่าส่วนอื่นๆ ของพืชและต้นไม้ ได้แก่ แอปเปิ้ล กากอ้อย ใยมะพร้าว และเปลือกถั่ว ล้วนแล้วมีความสามารถในการดึงสารพิษออกจากดินและน้ำได้ทั้งสิ้น

เราสามารถนำเอาผลการทดลองนี้มาใช้ที่บ้านได้หรือไม่

การนำเปลือกกล้วยไปปรับใช้ในกระบวนการทำน้ำให้สะอาดในครัวเรือนนั้นยัง “ไม่คุ้มที่จะเสี่ยง” เพราะการใช้เปลือกกล้วยจุ่มลงไปในน้ำหรือทำเป็นตัวกรองสามารถดึงสารโลหะหนักได้บ้างบางส่วน ยังไม่สามารถถือเป็นความสำเร็จได้จนกว่าจะสามารถดึงสารโลหะหนักออกจากน้ำได้ทั้งหมด  งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ในเรื่องการบำบัดน้ำในภาคอุตสาหกรรมมากกว่าคุณภาพของน้ำในครัวเรือน ซึ่งนำไปต่อยอดสำหรับการผลิตนวัตกรรมอื่นๆ ต่อไป

บัวปริ่ม

 

 

กรมทรัพยากรน้ำกล้วยการบำบัดน้ำเสียงานวิจัยทรัพยากรน้ำประโยชน์สารโลหะหนัก

admin • November 11, 2015


Previous Post

Next Post