PostTrick.com

Ideas to Live a Better Life! แหล่งรวมความคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อเมืองไทยไร้มลพิษ

“กรมทรัพยากรน้ำ” ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงาน “วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก” 2567 ณ จ.สกลนคร

2 กุมภาพันธ์ 2567กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 ร่วมภาคีเครือข่าย จ.สกลนคร จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก 2567 โดยมี นายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 และนายพิพัฒน์ เรืองงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และผู้แทนจากทุกภาคส่วนใน จ.สกลนคร เข้าร่วมงาน ภายใต้หัวข้อ “พื้นที่ชุ่มน้ำและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์” ณ สวนสมเด็จพระเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สวนลูก) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนครวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึก เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ คุณค่า และความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร นำเสนอผลการดําเนินงานกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหารที่ผ่านมาโดยชุมชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเสนอ และยกระดับคุณค่าความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหารเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ หรือ แรมซาร์ไซต์ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการบริหาร จัดการ อนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร อย่างชาญฉลาด และยั่งยืน งบประมาณการจัดงานครั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ศูนย์แรมซาร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก…

Continue Reading

พบกระดูกไดโนเสาร์และสัตว์ร่วมยุค อายุกว่า 100 ล้านปี ที่ขอนแก่น

พิพิธภัณฑ์สิรินธร สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 กรมทรัพยากรธรณี ได้รับแจ้งข้อมูลการพบสิ่งอันมีเหตุควรเชื่อได้ว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์จาก นายเชาวลิต บุญชาย ประชาชนในพื้นที่ จึงได้ลงพื้นที่ทำการสำรวจตรวจสอบ ณ บริเวณฝายน้ำล้น ของลำน้ำพอง บ้านโนนพยอม ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา.จากการตรวจสอบ พบซากดึกดำบรรพ์ชิ้นส่วนของกระดูกสันหลังของไดโนเสาร์กินพืชซอโรพอด เศษกระดูกซี่โครงไม่สามารถระบุชนิด และฟันของไดโนเสาร์กินปลาสไปโนซอริด และรอยชอนไช (burrow) อยู่ในชั้นหินทรายเนื้อละเอียดสีน้ำตาลแดง ของหมวดหินโคกกรวด (Khok Kruat Formation) กลุ่มหินโคราชอายุประมาณ 110-100 ล้านปีมาแล้ว ทั้งนี้ได้ให้นายเชาวลิต บุญชาย ผู้ค้นพบ แจ้งพบซากดึกดำบรรพ์ ต่อนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลม่วงหวาน เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยตำแหน่ง เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ.2551.เนื่องจากซากดึกดำบรรพ์ที่พบโผล่ให้เห็นภายหลังระดับน้ำลดลง และมีความเสี่ยงในการถูกทำลายเมื่อระดับน้ำสูงขึ้น เจ้าหน้าที่จากพิพิธภัณฑ์สิรินธร จึงเก็บตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์มาอนุรักษ์เบื้องต้น ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ และเทศบาลตำบลม่วงหวานได้นำหินซึ่งมีตัวอย่างกระดูกซี่โครงและรอยชอนไช มาเก็บรักษาและจัดแสดงเพื่อให้ความรู้ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลม่วงหวาน ซึ่งได้รับความร่วมมือในการคุ้มครองและดูแลซาก…

Continue Reading

“พัชรวาท” ผนึกกำลัง กษ. สยบฝุ่น PM 2.5 เตรียมทำฝนหลวงรับมือ สุดสัปดาห์นี้ชาวกรุง หายใจโล่งขึ้น

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า หลังจากกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) รายงานค่าฝุ่น PM 2.5 ให้รับทราบเป็นประจำทุกวัน ซึ่งพบว่าระยะนี้มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานต่อเนื่องในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะ กทม. ปริมณฑล จึงเรียกหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ให้ฝุ่นเบาบางลง ลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยทีมนักวิชาการจาก คพ. มีข้อเสนอว่า ปัญหาเรื่องฝุ่นในระยะเร่งด่วนสามารถแก้ปัญหาด้วยการทำฝนหลวง ดังนั้นจึงได้ประสานไปยัง รมว.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ทำฝนหลวง ซึ่ง กษ. ตอบรับในทันทีโดยได้สั่งเร่งด่วนไปยังกรมฝนหลวงฯเตรียมลงมือปฏิบัติการ อย่างไรก็ตาม ตนยังได้มอบหมายให้ คพ.ประสานกับกรมฝนหลวงฯ เพื่อปฏิบัติการสยบฝุ่น PM 2.5 ร่วมกัน โดย คพ.ที่มีข้อมูลเรื่องฝุ่นในมือ ต้องชี้เป้าให้กับฝนหลวงฯ ว่าในแต่ละวัน หรือแต่ละสัปดาห์จะมีการเคลื่อนย้ายของฝุ่นไปจังหวัดใดบ้าง เพื่อให้กรมฝนหลวงฯ ประเมินความชื้นและเมฆหรือปัจจัยอื่นที่จะทำให้การทำฝนหลวงได้สำเร็จตามเป้าหมาย โดยการบูรณาการ การทำงานร่วมกันเชื่อว่าจะทำให้ลดปัญหาฝุ่นลงได้ ทั้งนี้ คพ.ได้รายงานให้ทราบว่าช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ ชาวกทม. – ปริมณฑล จะหายใจกันโล่งขึ้น เพราะปริมาณฝุ่นเริ่มลดลงเนื่องจากมีลมเข้ามา แต่สถานการณ์สัปดาห์หน้าที่น่าเป็นห่วงคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ ดังนั้นขอให้ประชาชนเฝ้าระวังป้องกันตัว และเรื่องการเผาพื้นที่เกษตรกรรม…

Continue Reading