PostTrick.com

Ideas to Live a Better Life! แหล่งรวมความคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อเมืองไทยไร้มลพิษ

หลงลวง : นโยบายหว่านทิ้ง (อยากให้เข้าใจในไม่กี่บรรทัด) โดย ตาแจ้ง

ในสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันที่สภาพคล้องมีน้อย ประเด็นเหล่านี้เกิดจากอะไร และที่มาที่ไปอย่างไร ทำไมนักข่าวสายไร้หัวเจาะ จึงทำได้แค่ผู้แพร่ ข่าว หาได้วิเคราะห์หรือหาข้อมูลมาเติมเติม Knowledge Gap ของผู้รับสารไม่

เส้นทางจักรยาน

เราส่งผู้บริหารระดับสูงไปดูงานต่างประเทศมากมาย เสียเงินจำนวนมากมาย แต่เป็นที่น่าแปลกใจว่าที่ไม่มีผู้บริหารท่านใดพูดถึงหรือสนับสนุนเรื่องนี้อย่างจริงจัง ทั้งที่เป็นเรื่องที่ดี เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางทั่วโลก ที่ผ่านมามีเพียงผู้นำประเทศคนปัจจุบันที่พยายาม รณรงค์ให้คนไทยหันมาปั่นจักรยานอย่างจริงจัง โดยเฉพาะตอนที่ท่านได้กล่าวถึงเส้นทางเสือภูเขา ซึ่งท่านไม่เห็นด้วยว่าเส้นทางบางที่นั้นไม่เห็นจำเป็นต้องเอารถยนต์หรือมอเตอร์ไซด์ขึ้นไป แนวคิดนี้โดนใจนักปั่นหลายๆ ท่าน แสดงให้เป็นว่าท่านเป็นผู้รู้จริงในเรื่องนี้