PostTrick.com

Ideas to Live a Better Life!

เส้นทางจักรยาน

เราส่งผู้บริหารระดับสูงไปดูงานต่างประเทศมากมาย เสียเงินจำนวนมากมาย แต่เป็นที่น่าแปลกใจว่าที่ไม่มีผู้บริหารท่านใดพูดถึงหรือสนับสนุนเรื่องนี้อย่างจริงจัง ทั้งที่เป็นเรื่องที่ดี เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางทั่วโลก ที่ผ่านมามีเพียงผู้นำประเทศคนปัจจุบันที่พยายาม รณรงค์ให้คนไทยหันมาปั่นจักรยานอย่างจริงจัง โดยเฉพาะตอนที่ท่านได้กล่าวถึงเส้นทางเสือภูเขา ซึ่งท่านไม่เห็นด้วยว่าเส้นทางบางที่นั้นไม่เห็นจำเป็นต้องเอารถยนต์หรือมอเตอร์ไซด์ขึ้นไป แนวคิดนี้โดนใจนักปั่นหลายๆ ท่าน แสดงให้เป็นว่าท่านเป็นผู้รู้จริงในเรื่องนี้