PostTrick.com

Ideas to Live a Better Life!

ปัญหาปากท้องจริงหรือ

คนไทยมีปํญหาเรื่องของปากท้อง หรือเรื่องไม่รู้จักพอ เรามองไปรอบตัว เราเจอคนอ้วน เป็นโรค มากกว่าคนผอมแห้งแรงน้อง ไม่ใช่หรือ
หรือแค่เป็นคำพูดใช้หากินทางการเมือง ของนักการเมืองผู้ไร้ปัญญา ปากว่าตาขยิบ ปล่อยให้สิ่งแวดล้อมโดนทำลาย อย่างไม่อาจเรียกคืนได้