PostTrick.com

Ideas to Live a Better Life! แหล่งรวมความคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อเมืองไทยไร้มลพิษ

ปัญหาปากท้องจริงหรือ

คนไทยมีปํญหาเรื่องของปากท้อง หรือเรื่องไม่รู้จักพอ เรามองไปรอบตัว เราเจอคนอ้วน เป็นโรค มากกว่าคนผอมแห้งแรงน้อง ไม่ใช่หรือ
หรือแค่เป็นคำพูดใช้หากินทางการเมือง ของนักการเมืองผู้ไร้ปัญญา ปากว่าตาขยิบ ปล่อยให้สิ่งแวดล้อมโดนทำลาย อย่างไม่อาจเรียกคืนได้