PostTrick.com

Ideas to Live a Better Life! แหล่งรวมความคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อเมืองไทยไร้มลพิษ

เรื่อง กล้วย กล้วย

โดย บัวปริ่ม กล้วยเป็นพืชที่มีความผูกพันกับการดำเนินชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เราใช้เกือบทุกส่วนของพืชชนิดนี้ในการทำประโยชน์ตั้งแต่ก้านกล้วยที่เด็กมักจะเอาไปทำ ม้าก้านกล้วย ปืนไว หรือหั่นเป็นแว่นจุ่มสีแล้วแปะในกระดาษเสริมสร้างจินตนาการ ผลกล้วยมีสารอาหารที่มีประโยชน์มากมาย ในวิทยาศาสตร์การกีฬา กล้วย ถือเป็นอาหารเสริมที่ให้พลังงานสูง