PostTrick.com

Ideas to Live a Better Life! แหล่งรวมความคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อเมืองไทยไร้มลพิษ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)”

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563 ร่วมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) คณะผู้บริหารจาก 20 กระทรวง คณะผู้บริหารกระทรวง ทส. ผู้บริหารจากภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และกลุ่ม PPP Plastic

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

ถึงเวลาคือลมหายใจให้กับธรรมชาติ ปลูกต้นไม้ ลดใช้ถุงพลาสติก ลดขยะในแหล่งน้ำ

วราวุธ งานเลิศ ส่งมอบแทงค์ยักษ์

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 3 ตำบล
โครงการต้นแบบ แก้วิกฤตน้ำท่วม น้ำแล้งอย่างเป็นระบบในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและพิษณุโลก
พร้อมให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่น ร่วมบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

แบบทดสอบวินัยคน

#ถังขยะสีน้ำเงินหรือสีฟ้า รองรับขยะมูลฝอยทั่วไปที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น พลาสติกห่อขนม ถุงบรรจุผงซักฟอก บรรจุภัณฑ์เปื้อนอาหาร           #ถังขยะสีเขียว รองรับขยะมูลฝอยย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้           #ถังขยะสีเหลือง รองรับขยะมูลฝอยที่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม           #ถังขยะสีส้มหรือสีแดง รองรับขยะมูลฝอยอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่

ประชาชน ต้องช่วยกัน จัดการไฟป่า เพราะเราทุกคนคือเจ้าของประเทศ

จัดการไฟป่าและหมอกควัน ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน “ไม่ควรต้องมีใครต้องมาตาย เพราะความเห็นแก่ตัวของคนบางคนคน” ปัญหาไฟป่าเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้พื้นที่ป่าลดลง รบกวนสมดุล ทำลายระบบนิเวศอย่างรุนแรง และก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศในวงกว้าง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปากท้องประชาชน สุขภาพของพ่อแม่ ครอบครัว บุคคลที่เรารัก รวมถึงการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศ จากข้อมูลสถิติการเกิดไฟป่าในประเทศไทยระหว่าง ปี 2560 – 2562 พบว่า ไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากน้ำมือของมนุษย์แทบทั้งสิ้น ส่วนใหญ่มาจาก ความโง่สะสมของกลุ่มคนบางกลุ่ม ที่ถูกนายทุน และนักการเมืองชั่วหนุนหลังให้เผาเพื่อครอบครองที่ทำกิน และการเผาเพื่อเก็บของป่า (ต้องการข้อมูลอ้างอิง ให้ทดลองยึดพื้นที่ป่าคืนสักผืนสองผืน เดี๋ยว ม๊อบ เห มา ก็มา พร้อมคำสั่งย้ายของ จนท. ในพื้นที่) เฉลี่ยร้อยละ 68.9 ของสาเหตุการเกิดไฟป่าทั้งหมด สถานการณ์ไฟป่าในปี 2562 มีพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ จำนวน 151,681.9 ไร่ นปี 2563 มีแนวโน้มความรุนแรงไม่น้อยกว่าที่ผ่านมา โดยศูนย์ภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะสูงกว่าค่าปกติ และมีน้ำฝนต่ำกว่าค่าปกติ ต่อเนื่องไปจนถึงกลางปี 2563 (1)…

Continue Reading

ทส. ช่วยภัยแล้ง จ.สระบุรี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สูบน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้านคลองหนองยาวอำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี #แล้งนี้ต้องรอด 14 เมษายน 2563 #กรมทรัพยากรน้ำ #สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค2 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ณ บ้านพู หมู่ที่ 10 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยสูบน้ำจากสระน้ำหนองเบนไปเติมยังแหล่งน้ำดิบ สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน (คลองหนองยาว) เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคจากภัยแล้งในเขตพื้นที่ หมู่2 4 9 และ 10 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี มีปริมาณการสูบน้ำ 25,920 ลบ.ม. ประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 4 หมู่บ้าน 1,595 ครัวเรือน ประชากร 4,591คน ราษฎรตำบลหนองยาว ขอขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ห่วงใยดูแลราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง

ชาวบ้านเชียร์ “จับพวกเผ่าป่า”

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอาจริง !! จับให้สิ้นพวกเผาป่า เสียงจากชาวบ้านด้านล่าง “ควันจากการเผ่า ฆ่าครองครัว ฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ ฆ่าลูกตัวเองทางอ้อม ส่วนรวมเดือดร้อนหนัก ก็ยังไม่หยุด ไม่สำนึก” 13 เมษายน 2563 ทส. สนธิกำลัง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา โดยหน่วยพิทักษ์อุทยานเเห่งชาติ ที่ ศล.3 (บ้านออน) หน่วยพิทักษ์หน่วยพิทักษ์อุทยานเเห่งชาติ ที่ ศล.2 (ปางมะเยา) เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.5 (ปิงโค้ง), เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ชม.4 (เชียงดาว), เจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะกิจ ฉก.ม.4 ร่วมกันออกตรวจลาดตระเวนป้องกันเเละปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้เเละเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า โดยใช้ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาวและในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ท้องที่ บ้านห้วยลึก ม.7 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ตามที่ได้ทำการตรวจยึดพื้นที่บุกรุกแผ้วถางป่า บริเวณป่าทิศตะวันออกบ้านห้วยลึก ม.7 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จำนวนเนื้อที่ 3-0-52…

Continue Reading

การประปานครหลวง เชิญชวนประหยัดน้ำ

💧 การประปานครหลวง (กปน.) แนะนำวิธี ฮาวทูเซฟน้ำอย่างไรให้ประหยัดสุด ๆ 💧 ปิดน้ำระหว่างล้างมือ สระผม ฟอกสบู่ และเปลี่ยนมาใช้ฝักบัวรูยิ่งเล็ก ยิ่งประหยัดน้ำ ใช้แก้วรองน้ำสำหรับแปรงฟัน ประหยัดน้ำได้มากกว่าใช้มือรองน้ำ ใช้ภาชนะรองน้ำ เพื่อล้างผักและผลไม้ แล้วนำน้ำสุดท้ายไปรดน้ำต้นไม้ด้วยบัวรดน้ำ หรือถูพื้นนอกบ้าน ใช้กระดาษเช็ดคราบอาหารก่อนล้างจาน โดยล้างทำความสะอาดพร้อมกันในอ่าง ประหยัดน้ำกว่าเปิดล้างผ่านก๊อกโดยตรง รวบรวมปริมาณเสื้อผ้าให้มากเพียงพอก่อนซักผ้า แล้วใช้เครื่องซักผ้าโหมดประหยัดพลังงาน (ECO) ประหยัดน้ำ รองน้ำใส่ถังเพื่อล้างรถลดการใช้น้ำได้มากกว่าการใช้สายยาง 20-50% การร่วมกันใช้น้ำทุกหยดให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจาก จะช่วยประหยัดค่าน้ำประปาในแต่ละเดือนแล้ว ยังเป็นการช่วยเซฟน้ำ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญให้โลกใบนี้ให้มีใช้อย่างทั่วถึง เพียงพอ และยั่งยืนอีกด้วย🌏

กรมน้ำจัดน้ำเพื่อช้าง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำเพื่อสัตว์ป่า

ว่าด้วยเรื่องเขียวๆ อย่าคิดว่าจะทำ ทำเลย (อย่าดีแต่ปาก)

แนวคิดการพัฒนาสีเขียว หรือ Green Growth เป็นประเด็นที่ถกกันมานานในเวทีวิชาการของไทย นักวิชาการหลายท่านจากหลายสถาบันชั้นนำ ต่างพยายามพลักดันแนวคิดนี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีสบาบันไม่กี่แห่งเท่านั้น ที่ทำจริงตัวอย่างคือ ม.มหิดล ทำได้ทำจริง เห็นผลชัด ตั้งแต่ต้นไม้ จักรยาน ทางเดินโดยรอบ รูปแบบอาคาร  ทุกอย่างเป็น Green Concept ทั้งหมด สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่แสดงถึงความแตกต่างของ คุณภาพของบุคลากร และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย น่ายกย่องมากครับ ลองเข้ามาเดินเล่นกูครับ แล้วจะเข้าใจ  Cr Photo by @tatumtuneup IG

1 2 3 4