PostTrick.com

Ideas to Live a Better Life! แหล่งรวมความคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อเมืองไทยไร้มลพิษ

ปัญหาปากท้องจริงหรือ

คนไทยมีปํญหาเรื่องของปากท้อง หรือเรื่องไม่รู้จักพอ เรามองไปรอบตัว เราเจอคนอ้วน เป็นโรค มากกว่าคนผอมแห้งแรงน้อง ไม่ใช่หรือ
หรือแค่เป็นคำพูดใช้หากินทางการเมือง ของนักการเมืองผู้ไร้ปัญญา ปากว่าตาขยิบ ปล่อยให้สิ่งแวดล้อมโดนทำลาย อย่างไม่อาจเรียกคืนได้

อสังหา ไทย

บทสนทนาของ บัวปริ่มและบัวจม เรื่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ของประเทศไทย เรื่องความล่มสลายของธุรกิจ ค้ากำไรเกินควร การเก็งกำไรแบบไม่คิดชีวิต อนาถแม้กระทั่งธุรกิจขายใบจอง

เรื่อง กล้วย กล้วย

โดย บัวปริ่ม กล้วยเป็นพืชที่มีความผูกพันกับการดำเนินชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เราใช้เกือบทุกส่วนของพืชชนิดนี้ในการทำประโยชน์ตั้งแต่ก้านกล้วยที่เด็กมักจะเอาไปทำ ม้าก้านกล้วย ปืนไว หรือหั่นเป็นแว่นจุ่มสีแล้วแปะในกระดาษเสริมสร้างจินตนาการ ผลกล้วยมีสารอาหารที่มีประโยชน์มากมาย ในวิทยาศาสตร์การกีฬา กล้วย ถือเป็นอาหารเสริมที่ให้พลังงานสูง

Someone up there ‘s quote!

If someone is right for you, you will know it … ถ้าคนนั้นคือตนที่ใช่สำหรับคุณ คุณจะรู้ด้วยตัวเอง

Welcome to PostTrick.com

We are changing to the best.. Start 090909

1 2 3