PostTrick.com

Ideas to Live a Better Life! แหล่งรวมความคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อเมืองไทยไร้มลพิษ

เส้นทางจักรยาน

เราส่งผู้บริหารระดับสูงไปดูงานต่างประเทศมากมาย เสียเงินจำนวนมากมาย แต่เป็นที่น่าแปลกใจว่าที่ไม่มีผู้บริหารท่านใดพูดถึงหรือสนับสนุนเรื่องนี้อย่างจริงจัง ทั้งที่เป็นเรื่องที่ดี เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางทั่วโลก ที่ผ่านมามีเพียงผู้นำประเทศคนปัจจุบันที่พยายาม รณรงค์ให้คนไทยหันมาปั่นจักรยานอย่างจริงจัง โดยเฉพาะตอนที่ท่านได้กล่าวถึงเส้นทางเสือภูเขา ซึ่งท่านไม่เห็นด้วยว่าเส้นทางบางที่นั้นไม่เห็นจำเป็นต้องเอารถยนต์หรือมอเตอร์ไซด์ขึ้นไป แนวคิดนี้โดนใจนักปั่นหลายๆ ท่าน แสดงให้เป็นว่าท่านเป็นผู้รู้จริงในเรื่องนี้

มีผู้รู้ นักวิชากร มีผู้มีปัญญา ผู้เจริญแล้วมากมายในประเทศต่างแสดงความคิดเห็น แนะนำนักการเมืองและผู้นำประเทศให้พัฒนาเส้นทางจักรยานซึ่งยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมที่จริงจัง เรามักจะเห็นโครงการที่จัดกันมาและจบไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์จากกระแสอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างเต็มที่ ทั้งที่เราควรใช้จังหวะที่คนในประเทศให้ความสนใจหันมาพัฒนาประเทศให้ไปในทิศทางอย่างผู้เจริญควรมี เราได้รวบรวมแนวคิดต่างๆ ที่น่าจะเป็นประโยชน์ในเชิงนโยบาย ซึ่งท่านแทบไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินไปดูงานเลย ทำได้ทันที ลองนำไปคิดดูครับ

  1. “หนึ่งจังหวัด หนึ่งเส้นทางจักรยาน” สั่งการให้ผู้ว่าฯ แต่ละจังหวัด หาพื้นที่ที่พอจะพัฒนาให้เป็นเส้นทางจักรยาน 20 กม. ขึ้นไป หรือมีระยะทางต่อรอบ ประมาณ 10 กม. ขึ้นไปลองดูครับ ผมไม่เชื่อว่าคนระดับผู้ว่าจะไม่สามารถผลักดันโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อจังหวัด และหรือชุมชนของตนได้
  2. “หนึ่งอุทยาน หนึ่งเส้นทางจักรยาน”  อันนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถดำเนินการได้ทันที ในบางประเทศใช้เจ้าหน้าที่อุทยานแค่คนเดียวกับจักรยานหนึ่งคัน พร้อมเชือกยาวๆ ปั่นไปลากเชือกไป เพื่อสร้าง Trails พยายามค้นหาเส้นทางที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาจสำรวจพื้นที่โดยรอบหรือใกล้เคียง อาจเป็นพื้นที่ที่กันไว้สำหรับการท่องเที่ยว ปั่นไปปั่นกลับก็ได้หนึ่งเส้นทาง ไม่ต้องเอารถขึ้นไป เพราะในประเทศที่ประชาชนให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ประเทศที่เจริญแล้ว พื้นที่อุทยาน ห้ามเอารถขึ้นไปเด็ดขาด นักท่องเที่ยงต้องใช้การเดินป่า และจักรยานเท่านั้น หรืออาจอนุญาตสำหรับ มอเตอร์ไซด์เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลพื้นที่เท่านั้น
  3. ตัวอย่างพื้นที่ที่สามารถพัฒนาเป็นเส้นทางจักรยานที่ดีมีคุณภาพได้ คือ
    1. รอบสนามบิน อันนี้มีตัวอย่างในประเทศแล้ว เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่ดีกับประเทศมากในรอบทศวรรษ (ควรระวังเรื่องความปลอดภัย และเรื่องการก่อการร้าย)
    2. รอบเขื่อน อ่างเก็บน้ำ หนอง บึง ซึ่งในประเทศไทยมีโครงการที่ได้รับพัฒนาอยู่เป็นจำนวนมาก แค่เพียงเลือกมาอำเภอละหนึ่งโครงการ ก็ไม่น่าจะอยากเกินความสามารถ เราจะเห็นการพัฒนาเส้นทางแบบนี้ในประเทศออลแลนด์ เยอรมัน ประเทศแถวยุโรป และในเอเชียบางประเทศ โดยเฉพาะเกาหลีใต้ โครงสร้างใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้ำ จะมีเส้นทางจักรยานและจุดออกกำลังกายควบคู่ไปกับแผนการก่อสร้างเสมอ
    3. สนามในค่ายทหาร สนามแบบนี้มักจะพบในต่างๆ ประเทศเป็นส่วนใหญ่  บ้านเราก็คงเป็นสนามราบ 11 สนามลักษณะนี้มีจุดแข็งเรื่องความปลอดภัยและกฎระเบียบ เพราะคงไม่มีใครกล้าขับมอเตอร์ไซด์เข้าไปในสนามแน่ๆติดตามตอต่อไปเร็วๆ นี้
นโยบายรัฐนโยบายสาธารณะผู้นำประเทศเส้นทางจักรยาน

admin • December 16, 2015


Previous Post

Next Post