PostTrick.com

Ideas to Live a Better Life! แหล่งรวมความคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อเมืองไทยไร้มลพิษ

ปัญหาปากท้องจริงหรือ

บัวผัน : นักการเมืองมองว่า ปัญหา “ปากท้อง” สำคัญกว่าเสมอ มาก่อนปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม

บัวปริ่ม : มึงมองไปรอบตัวซิ กูเจอแต่คนน้ำหนักเกิน (อวบและอ้วน) มากกว่าผอม …มึงว่า ประเทศเรามีปัญหาเรื่องปากท้องจริงๆ เหรอ … ปัญหาของเราอาจจะเป็นเรื่อง ความพอดี หรือไม่รู้จักพอมากกว่า

บัวจม : เพ่ .. เย็นนี้เราไปกิน (ยัดห่า) หมูกระทะกันดีกว่า

………………

ปัญหาปากท้องปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่าบัว

admin • November 11, 2015


Previous Post

Next Post