PostTrick.com

Ideas to Live a Better Life! แหล่งรวมความคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อเมืองไทยไร้มลพิษ

การประปานครหลวง เชิญชวนประหยัดน้ำ

💧 การประปานครหลวง (กปน.) แนะนำวิธี ฮาวทูเซฟน้ำอย่างไรให้ประหยัดสุด ๆ 💧 ปิดน้ำระหว่างล้างมือ สระผม ฟอกสบู่ และเปลี่ยนมาใช้ฝักบัวรูยิ่งเล็ก ยิ่งประหยัดน้ำ ใช้แก้วรองน้ำสำหรับแปรงฟัน ประหยัดน้ำได้มากกว่าใช้มือรองน้ำ ใช้ภาชนะรองน้ำ เพื่อล้างผักและผลไม้ แล้วนำน้ำสุดท้ายไปรดน้ำต้นไม้ด้วยบัวรดน้ำ หรือถูพื้นนอกบ้าน ใช้กระดาษเช็ดคราบอาหารก่อนล้างจาน โดยล้างทำความสะอาดพร้อมกันในอ่าง ประหยัดน้ำกว่าเปิดล้างผ่านก๊อกโดยตรง รวบรวมปริมาณเสื้อผ้าให้มากเพียงพอก่อนซักผ้า แล้วใช้เครื่องซักผ้าโหมดประหยัดพลังงาน (ECO) ประหยัดน้ำ รองน้ำใส่ถังเพื่อล้างรถลดการใช้น้ำได้มากกว่าการใช้สายยาง 20-50% การร่วมกันใช้น้ำทุกหยดให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจาก จะช่วยประหยัดค่าน้ำประปาในแต่ละเดือนแล้ว ยังเป็นการช่วยเซฟน้ำ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญให้โลกใบนี้ให้มีใช้อย่างทั่วถึง เพียงพอ และยั่งยืนอีกด้วย🌏

กรมน้ำจัดน้ำเพื่อช้าง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำเพื่อสัตว์ป่า

ไม้ไผ่ กับ ส้อมพลาสติก = ไม้เกาหลัง

Bamboo stick + Plastic Fork = Back Scratcher ! #GranddadDIY #Nikon #coffeetime #reuse

Someone up there ‘s quote!

If someone is right for you, you will know it … ถ้าคนนั้นคือตนที่ใช่สำหรับคุณ คุณจะรู้ด้วยตัวเอง

Welcome to PostTrick.com

We are changing to the best.. Start 090909

1 2