PostTrick.com

Ideas to Live a Better Life! แหล่งรวมความคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อเมืองไทยไร้มลพิษ

ทส. ช่วยภัยแล้ง จ.สระบุรี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สูบน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้านคลองหนองยาวอำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี #แล้งนี้ต้องรอด 14 เมษายน 2563 #กรมทรัพยากรน้ำ #สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค2 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ณ บ้านพู หมู่ที่ 10 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยสูบน้ำจากสระน้ำหนองเบนไปเติมยังแหล่งน้ำดิบ สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน (คลองหนองยาว) เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคจากภัยแล้งในเขตพื้นที่ หมู่2 4 9 และ 10 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี มีปริมาณการสูบน้ำ 25,920 ลบ.ม. ประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 4 หมู่บ้าน 1,595 ครัวเรือน ประชากร 4,591คน ราษฎรตำบลหนองยาว ขอขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ห่วงใยดูแลราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง

ชาวบ้านเชียร์ “จับพวกเผ่าป่า”

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอาจริง !! จับให้สิ้นพวกเผาป่า เสียงจากชาวบ้านด้านล่าง “ควันจากการเผ่า ฆ่าครองครัว ฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ ฆ่าลูกตัวเองทางอ้อม ส่วนรวมเดือดร้อนหนัก ก็ยังไม่หยุด ไม่สำนึก” 13 เมษายน 2563 ทส. สนธิกำลัง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา โดยหน่วยพิทักษ์อุทยานเเห่งชาติ ที่ ศล.3 (บ้านออน) หน่วยพิทักษ์หน่วยพิทักษ์อุทยานเเห่งชาติ ที่ ศล.2 (ปางมะเยา) เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.5 (ปิงโค้ง), เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ชม.4 (เชียงดาว), เจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะกิจ ฉก.ม.4 ร่วมกันออกตรวจลาดตระเวนป้องกันเเละปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้เเละเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า โดยใช้ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาวและในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ท้องที่ บ้านห้วยลึก ม.7 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ตามที่ได้ทำการตรวจยึดพื้นที่บุกรุกแผ้วถางป่า บริเวณป่าทิศตะวันออกบ้านห้วยลึก ม.7 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จำนวนเนื้อที่ 3-0-52…

Continue Reading

การประปานครหลวง เชิญชวนประหยัดน้ำ

💧 การประปานครหลวง (กปน.) แนะนำวิธี ฮาวทูเซฟน้ำอย่างไรให้ประหยัดสุด ๆ 💧 ปิดน้ำระหว่างล้างมือ สระผม ฟอกสบู่ และเปลี่ยนมาใช้ฝักบัวรูยิ่งเล็ก ยิ่งประหยัดน้ำ ใช้แก้วรองน้ำสำหรับแปรงฟัน ประหยัดน้ำได้มากกว่าใช้มือรองน้ำ ใช้ภาชนะรองน้ำ เพื่อล้างผักและผลไม้ แล้วนำน้ำสุดท้ายไปรดน้ำต้นไม้ด้วยบัวรดน้ำ หรือถูพื้นนอกบ้าน ใช้กระดาษเช็ดคราบอาหารก่อนล้างจาน โดยล้างทำความสะอาดพร้อมกันในอ่าง ประหยัดน้ำกว่าเปิดล้างผ่านก๊อกโดยตรง รวบรวมปริมาณเสื้อผ้าให้มากเพียงพอก่อนซักผ้า แล้วใช้เครื่องซักผ้าโหมดประหยัดพลังงาน (ECO) ประหยัดน้ำ รองน้ำใส่ถังเพื่อล้างรถลดการใช้น้ำได้มากกว่าการใช้สายยาง 20-50% การร่วมกันใช้น้ำทุกหยดให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจาก จะช่วยประหยัดค่าน้ำประปาในแต่ละเดือนแล้ว ยังเป็นการช่วยเซฟน้ำ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญให้โลกใบนี้ให้มีใช้อย่างทั่วถึง เพียงพอ และยั่งยืนอีกด้วย🌏

กรมน้ำจัดน้ำเพื่อช้าง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำเพื่อสัตว์ป่า

ไม้ไผ่ กับ ส้อมพลาสติก = ไม้เกาหลัง

Bamboo stick + Plastic Fork = Back Scratcher ! #GranddadDIY #Nikon #coffeetime #reuse

Someone up there ‘s quote!

If someone is right for you, you will know it … ถ้าคนนั้นคือตนที่ใช่สำหรับคุณ คุณจะรู้ด้วยตัวเอง

Welcome to PostTrick.com

We are changing to the best.. Start 090909

1 2